Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội – Di sản văn hóa thế giới

Chuyên mục: Di tích & Thắng cảnh 12 0

Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long được Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên hiệp quốc công nhận là Di sản văn hóa thế giới tại Kỳ họp lần thứ 34 Ủy ban Di sản Thế giới họp tại Brasilia, Thủ đô của nước Cộng hòa Brasil. Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long là Di sản thế giới thứ 900 trong danh sách Di sản thế giới của UNESCO.

  hoang_thanh_thang_long

Từ thành Đại La đến thành Thăng Long và thành Hà Nội:

Thành Đại La là cố đô của Cao Vương được xây dựng từ thế kỷ VIII. Khi Vua Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La và đổi tên là Thăng Long. Sau khi dời đô về Thăng Long, nhà Lý đã xây dựng các cung điện làm nơi ở và làm việc của Vua, Triều đình và Hoàng gia và xây thành bao quanh cung điện, đó chính là Hoàng thành từ thế kỷ XI đến thế kỷ XVIII. Đến thế kỷ XIX, dưới thời Nguyễn, Vua Gia Long cho xây thành Hà Nội với trục trung tâm vẫn ở vị trí của thành Thăng Long xưa.

Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long được phát lộ vào năm 2003, khi Nhà nước Việt Nam cho phép mở rộng việc khai quật khảo cổ rộng trong khu vực của Hội trường Ba Đình, Hà Nội. Khu vực khai quật nằm ở phía Tây của điện Kính Thiên trong Hoàng thành thời Lê sơ. Đây là di tích của một phần phía Tây Hoàng thành Thăng Long thời Lý, Trần, Lê sơ, Mạc, Lê Trung hưng thế kỷ XI – XVIII, ngược lên thành Đại La thế kỷ VII – IX và kéo dài đến thành Hà Nội thế kỷ XIX. Cuối thế kỷ XIX, Việt Nam – Hà Nội rơi vào tay thực dân Pháp, Pháp phá thành Hà Nội để xây khu phố Tây, khu nhà binh pháp…ở Khu Trung tâm này.

Giá trị tiêu biểu của Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội:

UNESCO công nhận Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long là di sản văn hóa thế giới bởi 03 đặc điểm nổi bật, đó là:
+ Chiều dài lịch sử văn hóa suốt 13 thế kỷ.
+ Tính liên tục của di sản với tư cách là trung tâm quyền lực chính trị;
+ Các tầng di tích và di vật đa dạng, phong phú.

Những di tích khai quật được trong lòng đất ở Khu vực Trung tâm (tại số nhà 18 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội) là một đặc sắc về quá trình giao lưu văn hóa lâu dài, là nơi tiếp nhận, chọn lọc tinh hoa văn hóa, nhiều học thuyết, tư tưởng của văn minh nhân loại, đặc biệt là Phật giáo, Nho giáo, thuyết phong thủy, mô hình vương thành phương Đông, mô hình kiến trúc quân sự phương Tây… Đây như một bộ sử nghìn năm văn hiến của Thăng Long – Hà Nội phản chiếu trình độ và bản sắc dân tộc của một trung tâm văn hóa lớn nhất và lâu đời nhất của đất nước.

Trên mặt đất của thành cổ Hà Nội còn có nhiều di tích quan trọng của Cấm thành Thăng Long thế kỷ XV và thành Hà Nội thế kỷ XIX như nền điện Kính Thiên, Đoan Môn, Cửa Bắc, Kỳ Đài (Cột Cờ), một số kiến trúc quân sự của Pháp thế kỷ XIX và Đại bản doanh của quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến tranh chống xâm lược, thống nhất Tổ quốc. Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội có bề dày lịch sử 13 thế kỷ, trong đó có hơn 8 thế kỷ là Kinh đô của một quốc gia quân chủ từ đầu thế kỷ XI đến cuối thế kỷ XVII và nước Việt Nam hiện đại từ năm 1945 đến nay.

Di sản Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long là di sản có liên hệ trực tiếp với nhiều sự kiện trọng đại của lịch sử dân tộc, một trường hợp rất hiếm có trên thế giới. Di sản này cũng ghi dấu sự nối tiếp truyền thống ông cha trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất nước nhà. Rất hiếm tìm thấy một di sản trên thế giới thể hiện được tính liên tục dài lâu của sự phát triển chính trị, văn hóa như Di sản Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội.

Cấm Thành tức trung tâm của Hoàng thành Thăng Long là Điện Kính Thiên. Đó là cung điện bậc nhất của Triều đình, nơi tiếp sứ giả nước ngoài, nơi thiết triều bàn những việc quốc gia đại sự. Nền Điện Kính thiên hiện vẫn còn với bậc thềm và lan can đá chạm rồng mang đặc trưng nghệ thuật trang trí thế kỷ XV. Điện Kính Thiên – Đoan Môn (tức là cửa Nam của Cấm Thành), vị trí của Cột Cờ Hà Nội ngày nay, tạo thành trục trung tâm của Cấm Thành.

Trong lịch sử thành Thăng Long, Đại La thành, Hoàng Thành trải qua nhiều thay đổi, nhưng trung tâm của Hoàng Thành, đặc biệt là vị trí, quy mô của Cấm Thành (còn gọi là Cung thành) thì hầu như không thay đổi, chỉ có kiến trúc bên trong thì thay đổi qua nhiều lần xây dựng, tu bổ. Đặc biệt này giải thích tại sao trên khu di tích 18 Hoàng Diệu, các lớp di tích kiến trúc và di vật chồng lên nhau qua các thời kỳ lịch sử.

Từ khi Trung tâm Hoàng thành Thăng Long được phát lộ, Nhà nước Việt Nam đã có nhiều biện pháp để bảo vệ, quản lý di sản:

– Năm 2006, thành phố Hà Nội đã thành lập Trung tâm Bảo tồn Khu Di tích Cổ Loa – thành Hà Nội, trực thuộc UBND thành phố Hà Nội có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản.
– Năm 2007, Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử – Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.
– Năm 2009, Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt.

Với việc được công nhận là Di sản văn hóa thế giới, Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long cũng là tài sản của nhân loại và được bảo vệ ở cấp độ quốc tế.

TS Nguyễn Thị Tình (tổng hợp)

Related Articles

Add Comment