Hội thảo Khoa học – Thực tiễn “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long”

Chuyên mục: Hội thảo 30 0

HỘI THẢO KHOA HỌC – THỰC TIỄN
“BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN THIÊN NHIÊN
THẾ GIỚI VỊNH HẠ LONG”

Mục đích Hội thảo: Khẳng định những thành tựu đã đạt được trong việc bảo vệ và phát huy giá trị Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long; Nêu rõ kinh nghiệm bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long; Khẳng định những giá trị tiêu biểu, đa dạng của Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long và vị trí của Di sản Vịnh Hạ Long đối với phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và đất nước; Góp phần tuyên truyền, quảng bá Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long; nâng cao hơn nữa niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ và phát huy giá trị Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long; Góp phần vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành 1 trong 7 kỳ quan Thiên nhiên Thế giới.

HỘI THẢO KHOA HỌC - THỰC TIỄN

Cơ quan chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam.

Cơ quan thực hiện: Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Cục Di sản Văn hóa, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

Thời gian, địa điểm tổ chức: Ngày 21 tháng 11 năm 2007 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (Số 2 Hoa Lư, Vân Hồ, Hà Nội).

Thành phần tham dự: các nhà nghiên cứu, quản lý Trung ương và địa phương, đại diện các tổ chức trong và ngoài nước có liên quan, các cơ quan báo, đài Trung ương và tỉnh Quảng Ninh.

thao_2

Báo cáo đề dẫn Hội thảo:

VỚI GIÁ TRỊ ĐA DẠNG TIÊU BIỂU, DI SẢN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI VỊNH HẠ LONG XỨNG ĐÁNG LÀ KỲ QUAN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI

                            PGS.TS Đỗ Văn Trụ
Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hội DSVH Việt Nam

Kính thưa Quý vị đại biểu!

Thay mặt các cơ quan tổ chức Hội thảo Khoa học – Thực tiễn “Giá trị đa dạng tiêu biểu Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long”, tôi xin trình bày Báo cáo đề dẫn tiêu đề “Với giá trị đa dạng tiêu biểu, Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long xứng đáng là Kỳ quan Thiên nhiên Thế giới”.

Nằm ở phía Đông – Bắc của Tổ quốc, Vịnh Hạ Long là một vùng biển đảo rộng lớn, có cảnh quan thiên nhiên tuyệt mỹ, nơi ẩn chứa những giá trị đặc biệt về địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học và lịch sử – văn hóa. Với những giá trị đó, ngày 17 – 12 – 1994, tại Phiên họp lần thứ 18 Hội đồng Di sản Thế giới thuộc UNESCO tổ chức tại Thái Lan; Vịnh Hạ Long chính thức được công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới. Năm 2000, Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận lần thứ hai Di sản Thế giới bởi giá trị địa chất, địa mạo. Thời gian gần đây, Vịnh Hạ Long lại tiếp tục là điểm quan tâm của nhân dân cả nước và cộng đồng quốc tế khi được Tổ chức New Open World đề cử vào danh sách bầu chọn là 1 trong 7 Kỳ quan Thiên nhiên Thế giới. Tất cả những điều đó đã khẳng định giá trị ngoại hạng mang tính toàn cầu của Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long.

Cần phải khẳng định rằng, không chỉ đến bây giờ chúng ta mới bàn về các giá trị của Vịnh Hạ Long. Trên thực tế, nước ta đã từng nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ trình UNESCO công nhận Vịnh Hạ Long là Di sản Thế giới và trong những năm qua đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, hội nghị về vấn đề này. Nằm trong khuôn khổ Chương trình Ngày hội Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ III với chủ đề “Vịnh Hạ Long – Kỳ quan Thiên nhiên Thế giới”, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Hội Di sản Văn hóa Việt Nam phối hợp tổ chức; được sự phân công của Ban chỉ đạo chương trình, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Cục Di sản Văn hóa và Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo Khoa học – Thực tiễn “Giá trị đa dạng tiêu biểu Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long”. Với Hội thảo lần này, một lần nữa chúng ta lại có dịp nhìn nhận, khẳng định những thành tựu đã đạt được, nêu rõ những kinh nghiệm trong việc bảo vệ và phát huy giá trị Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long; đặc biệt khẳng định những giá trị tiêu biểu, đa dạng của Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long, vị trí của Vịnh Hạ Long đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và đất nước; góp phần tuyên truyền, quảng bá, đồng thời nâng cao hơn nữa niềm tự bào và ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và cả cộng đồng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long; góp phần vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành 1 trong 7 Kỳ quan Thiên nhiên Thế giới.

Hội thảo lần này có sự tham gia của hơn 100 nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, các nhà quản lý đại diện cho các cơ quan Trung ương và tỉnh Quảng Ninh, đại diện một số tổ chức quốc tế liên quan có trụ sở tại Việt Nam cùng đông đảo đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí. 19 bài viết tham gia Hội thảo được in trong Kỷ yếu gửi đến các đại biểu hôm nay có nội dung rất phong phú, đa dạng thể hiện sự công phu, nghiêm túc, tâm huyết của các tác giả trên tinh thần khách quan, khoa học. Các bài viết tuy có độ dài ngắn, nông sâu khác nhau, nhìn nhận vấn đề từ các khía cạnh khác nhau, nhưng nhìn chung đều tập trung vào 2 chủ đề: Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long và Những giá trị đa dạng tiêu biểu của Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long. Qua 11 bài tham luận liên quan đến chủ đề “Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long” chúng ta thấy nổi lên những nội dung cơ bản như sau:

1/ Từ khi được công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới, Vịnh Hạ Long đã thực sự trở thành nguồn động lực phát triển kinh tế – xã hội đối với tỉnh Quảng Ninh và cả nước. Cùng với các tiềm năng khác, Vịnh Hạ Long đã tạo cho Quảng Ninh một vị trí quan trọng góp phần hình thành vùng tam giác trọng điểm trong phát triển kinh tế khu vực phía Bắc gồm Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng.

Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long mang những giá trị, tiềm năng to lớn để phát triển kinh tế – xã hội, không chỉ là tài sản riêng của Quảng Ninh mà là niềm tự hào của cả nước và của cả nhân loại. Chính vì vậy, các giá trị của Di sản Vịnh Hạ Long cần phải có định hướng bảo tồn đồng thời phát huy hợp lý vì lợi ích của toàn thể cộng đồng.

2/ Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ Việt Nam, sự nỗ lực của các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương và sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế có liên quan, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Vịnh Hạ Long đã có những bước chuyển biến căn bản, các hoạt động kinh tế – xã hội trên Vịnh đã dần dần đi vào nề nếp, giá trị của Di sản ngày càng được bảo tồn tốt hơn, chất lượng môi trường, cảnh quan được bảo vệ, các hành vi xâm hại đến di sản ngày càng được hạn chế, là điểm đến hấp dẫn với khách du lịch trong nước và quốc tế.

3/ Trong xu thế hội nhập của đất nước, việc gìn giữ bản sắc văn hóa và các giá trị tự nhiên là nhiệm vụ rất quan trọng và cần thiết, đồng thời mang lại những lợi ích kinh tế cho người dân địa phương. Bảo tàng Sinh thái Hạ Long là bước tiếp cận thích hợp và hiệu quả trong việc bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Vịnh Hạ Long. Sau 5 năm triển khai, Dự án Bảo tàng Sinh thái Hạ Long đã có những bước đi căn bản, một số dự án hoàn thành đã mang lại những hiệu quả đáng ghi nhận; góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng, thu hút được sự tham gia của họ vào việc triển khai thực hiện dự án.

4/ Thành phố Hạ Long được hình thành và phát triển qua nhiều thời kỳ. Từ khi Vịnh Hạ Long hai lần vinh dự được công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới, việc quy hoạch xây dựng đô thị được chú trọng hơn trong việc tạo dựng mô hình gắn kết với cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường với việc bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long. Những năm qua, việc gắn kết quy hoạch xây dựng đô thị mà chủ yếu là các khu chức năng với việc bảo tồn và phát huy giá trị Di sản từng bước được nghiên cứu đồng bộ giữa phát triển, cải tạo, chỉnh trang các khu cũ đến việc hình thành phát triển các khu chức năng mới.

5/ Với nhận thức di sản văn hóa là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều cố gắng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với di sản văn hóa trong phạm vi địa phương nói chung và đối với Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long nói riêng theo tinh thần nội dung phân cấp quản lý Nhà nước quy định tại Điều 49 Luật Di sản Văn hóa. Chúng ta đã đạt được những kết quả đáng tự hào trong công tác gìn giữ và bảo vệ di sản bởi chúng ta đã theo đuổi một chính sách đúng đắn và thái độ thân thiện đối với Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long, xuất phát từ quan điểm chỉ đạo: con người, đô thị, các khu công nghiệp, cảnh quan thiên nhiên cùng hệ sinh thái nhân văn tại Hạ Long cần được nhận thức như một cơ cấu hoàn chỉnh và thống nhất. Hai cặp phạm trù bảo tồn và phát triển về mặt hình thức tưởng như có mâu thuẫn không thể hóa giải được. Song thực tế những giải pháp xử lý áp dụng cho việc bảo tồn Di sản Vịnh Hạ Long chứng tỏ rằng nếu được quan tâm và xử lý hài hòa sẽ có tác động hữu cơ với nhau: bảo tồn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và phát triển kinh tế – xã hội về phần mình tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo tồn di sản.

6/ Hạ Long là địa danh hội tụ nhiều tài nguyên nổi trội, độc đáo của du lịch Việt Nam, vị thế của Khu Di sản đã được khẳng định trong Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, du lịch, đô thị có liên quan đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện: khu vực Vịnh Hạ Long – Bái Tử Long – Cát Bà là trọng điểm du lịch quốc gia, là đầu tàu phát triển kinh tế du lịch của địa bàn kinh tế thành khu du lịch tổng hợp, đảo quốc gia. Với giá trị độc đáo của tài nguyên biển đảo, Vịnh Hạ Long ngày càng phát huy vị trí, vai trò trong phát triển du lịch của Quảng Ninh, vùng biển đảo phía Bắc và cả nước. Tuy  nhiên, nhận thức về việc phát huy giá trị chưa đồng nhất và manh mún theo mục tiêu của mỗi chủ thể liên quan đến quản lý và khai thác tài nguyên, hoạt động kinh tế tại Khu Di sản. Điều đó đặt ra yêu cầu cần thiết cần có các giải pháp để vừa phát huy giá trị của di sản một cách hiệu quả nhất, vừa đảm bảo tồn tại nguyên di sản để nhanh chóng phát triển khu vực Hạ Long thành trọng điểm du lịch của cả nước, có sức cạnh tranh cao trong khu vực và quốc tế.

7/ Sau khi Vịnh Hạ Long hai lần được công nhận Di sản thiên nhiên Thế giới, hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng có nhiều đổi mới. Cuộc sống của cộng đồng dân cư quanh bờ Vịnh và trên mặt Vịnh có nhiều biến đổi với những tác động toàn cầu trên nhiều mặt của đời sống, hình thành những khu đô thị mới, phát triển hệ thống cảng và tàu, từ nhận đến hành động góp phần bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Vịnh Hạ Long của người dân thành phố được nâng cao.

8/ Thiên nhiên đã ưu đãi cho Quảng Ninh nói chung và thành phố Hạ Long nói riêng một tài sản vô giá. Điều đó cũng đồng nghĩa đặt ra cho chính quyền, các tổ chức xã hội và nhân dân Hạ Long một trọng trách to lớn: làm thế nào để vừa bảo vệ được những giá trị của Di sản cho muôn đời sau, đồng thời khai thác, phát huy những lợi thế to lớn của nó trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội. Nhận thức sâu sắc về vấn đề này, chính quyền, các tổ chức và nhân dân thành phố Hạ Long với tư cách là địa phương vinh dự có di sản đã xác định trách nhiệm và đưa ra 4 giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đó là: Tổ chức đồng loạt các hoạt động tuyên truyền; kiểm soát tác động của các hoạt động kinh tế; xây dựng thể chế chính sách và tổ chức thực hiện; quảng bá, khai thác và tôn vinh giá trị Di sản Vịnh Hạ Long.

Vẻ đẹp Hạ Long qua đánh giá của các nhà khoa học, nhà quản lý, văn nghệ sĩ, hay vấn đề công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long; vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của một làng Việt cổ hiếm có – những làng Thủy cư trên Vịnh Hạ Long… cũng được các bài tham luận đề cập.

Những giá trị đa dạng, tiêu biểu của Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long là nội dung đặc biệt quan trọng của Hội thảo lần này, thu hút tới 8 bài tham luận. Các bài tham luận về chủ đề này đã góp phần làm rõ và khẳng định những giá trị đa dạng, tiêu biểu vượt trội của Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long thuộc các lĩnh vực lịch sử, khảo cổ, văn hóa truyền thống, đa dạng Sinh học, môi trường sinh thái, địa chất, địa mạo…

1/ Nhiều báo cáo đã khẳng định giá trị mặt thẩm mỹ của Vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long được tạo nên bởi ba yếu tố: Đá, Nước và Trời. Nói đến Vịnh Hạ Long, trước hết phải nói đến vẻ đẹp thần tiên của non nước mây trời nơi đây. Từ trên cao nhìn xuống, Vịnh Hạ Long như một bức tranh thủy mặc khổng lồ vô cùng sống động với hàng ngàn đảo đá. Đó là những tác phẩm tạo hình tuyệt mỹ, tài hoa của tạo hóa, của thiên nhiên biến hàng ngàn đảo đá vô tri tĩnh lặng kia trở nên những tác phẩm điêu khắc, hội họa hoàn mỹ với muôn hình dáng vẻ yêu kiều, vừa rất quen thuộc vừa như xa lạ với con người. Tuy nhiên, cảnh đẹp của Vịnh Hạ Long không chỉ phơi bày ở núi, biển, trời mà những đảo đá cũng chứa đựng trong lòng nó những tác phẩm điêu khắc tinh xảo, độc đáo, đó là hệ thống các hang động đa dạng, phong phú. Tất cả hội tụ, tạo nên một bức tranh thiên nhiên đa sắc màu. Hàng trăm năm qua, Vịnh Hạ Long luôn là đề tài bất tận cho các nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ, nhiếp ảnh… mải miết sáng tác bởi vẻ đẹp tuyệt mỹ của nó mà như chưa đến đích.

2/ Về giá trị đa dạng sinh học, nhiều tham luận nêu rõ: địa hình Vịnh Hạ Long có cấu tạo vô cùng phức tạp, bờ biển khúc khuỷu, có nhiều cửa sông lớn. Đây là nguồn cung cấp thức ăn vô cùng phong phú đa dạng cho nhiều loài sinh vật. Đặc biệt, địa hình Vịnh Hạ Long bị chia cắt bởi hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ tạo nên những vũng vịnh biển, mực nước ổn định hàng năm, biên độ thủy triều không lớn, mức sóng nhỏ, đồng thời khí hậu của Hạ Long rất ổn định, đây là những điều kiện tự nhiên vô cùng thuận lợi cho các hệ sinh thái phát triển. Với hàng nghìn hòn đảo to nhỏ khác nhau nhô lên khỏi mặt biển đã tạo thành vùng có các quần xã sinh vật sống trên cạn phân tán tách biệt tương đối, xen kẽ lẫn nhau và xen kẽ với những quần xã thủy sinh vật phong phú trong môi trường nước. Đây là nét đặc trưng của vùng tự nhiên này. Bởi vậy, Hạ Long còn được biết đến là nơi sinh sống của rất nhiều động thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm, độc đáo và đặc hữu mà không tìm được ở nơi nào trên thế giới.

3/ Về giá trị địa chất, địa mạo, nhiều tham luận đã khẳng định: du khách đến Vịnh Hạ Long không chỉ đến với “kỳ quan” của thế giới mà còn đến với một bảo tàng địa chất quý giá được gìn giữ ngoài trời. Vịnh Hạ Long là một điển hình trên thế giới về quá trình phát triển cảnh quan địa mạo karst nhiệt đới trải qua gần 500 triệu năm với các quá trình tích tụ trầm tích, tạo đồng bằng cổ, vận động tạo sơn, uốn nếp, biển tiến, biển thoái, mài mòn, hòa tan đá vôi bởi nước. Nơi đây chứa đựng nhiều hệ tầng trầm tích thành phần cacbonat và lục nguyên với nhiều di tích cổ sinh vật dưới dạng hóa thạch và hệ thống các hang động có tuổi từ 700.000 – 11.000 năm vẫn đang trong quá trình phát triển. Với giá trị ngoại hạng toàn cầu này, một lần nữa, năm 2000, Vịnh Hạ Long được công nhận Di sản Thế giới về giá trị địa chất – địa mạo theo tiêu chí Công ước quốc tế.

4/ Về giá trị văn hóa – lịch sử, nhiều tham luận nêu rõ: ngoài những giá trị về cảnh quan, về địa chất – địa mạo, Hạ Long còn là một địa danh và một không gian chứa chất nhiều giá trị lịch sử. Vịnh Hạ Long cũng là nơi gắn liền với những trang sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc Việt Nam với những địa danh nổi tiếng như Vân Đồn – nơi có thương cảng cổ sầm uất vào thế kỷ thứ 12; có núi Bài Thơ lịch sử; cách đó không xa dòng sông Bạch Đằng – là chứng tích của hai trận thủy chiến lẫy lừng của các thế hệ ông cha chống giặc ngoại xâm.

5/ Về giá trị khảo cổ học, qua tham luận đã khẳng định: Hạ Long là một trong những cái nôi của con người với nền văn hóa Hạ Long huy hoàng thời hậu kỳ đồ đá mới tại những địa danh khảo cổ học nổi tiếng như Đồng Mang, Xích Thổ, Soi Nhụ, Thoi Giếng… Giá trị khảo cổ học tiêu biểu của Vịnh Hạ Long trước hết là sự tồn tại các nền văn hóa tiền sử với những sắc thái riêng, minh chứng cho bước chuyển từ Tiền sử sang Văn minh, từ thời đại Đồ đá sang thời đại Kim khí của nhân loại. Vết tích văn hóa sớm nhất ở Vịnh Hạ Long hiện biết là văn hóa Hòa Bình và văn hóa Bắc Sơn. Ở bình tuyến đá mới sau Hòa Bình, trên Vịnh Hạ Long đã nảy sinh văn hóa Cái Bèo, có nguồn gốc từ Văn hóa Hòa Bình – Bắc Sơn và là cội nguồn tạo dựng Văn hóa Hạ Long sau này. Văn hóa Hạ Long có nguồn gốc từ Văn hóa Cái Bèo và là một trong những nguồn hợp tạo dựng Văn hóa Đông Sơn sau đó. Trên Vịnh Hạ Long dấu ấn Văn hóa Đông Sơn hay yếu tố văn minh Việt cổ bắt rễ khá sâu vào Vịnh Hạ Long. Bên cạnh đó, giá trị văn hóa tiền sử Vịnh Hạ Long không đóng kín, có giao lưu, hội nhập với nhiều văn hóa tiền sử khác ở Việt Nam và khu vực. Văn hóa Cái Bèo có nguồn gốc từ Văn hóa Hòa Bình – Bắc Sơn đã được nhiều nhà khảo cổ chứng minh, song nền văn hóa này không tồn tại biệt lập mà có quan hệ với các cư dân khác cùng thời. Văn hóa Cái Bèo và Văn hóa Hạ Long là hai nền văn hóa tiêu biểu của tiền sử Việt nam. Đó là văn hóa khảo cổ của các cộng đồng người sống trong môi trường biển, khai thác biển và có mối giao lưu rộng rãi với xung quanh, tạo dựng nên nền văn hóa mang đượm màu sắc biển.

Ngoài những giá trị về thẩm mỹ, đa dạng sinh học, địa chất – địa mạo, văn hóa – lịch sử, những vấn đề về môi trường sinh thái Vịnh Hạ Long, về môi trường ở Khu Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long, về mối quan hệ giữa cơ quan quản lý du lịch và cơ quan bảo vệ di sản trong việc bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long, về công tác quản lý và bảo tồn hang động Vịnh Hạ Long đã được các nhà quản lý, các nhà khoa học đánh giá, nhận định rất rõ trong cá bài tham luận.

Kính thưa Quý vị đại biểu!

Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long là một công việc thường xuyên và lâu dài, là trách nhiệm to lớn của tất cả các cơ quan, tổ chức và cả cộng đồng. Tạo hóa đã ban tặng cho loài người một Hạ Long kỳ vĩ, huyền diệu và nhân loại đã giao cho đất nước chúng ta một sứ mệnh vô cùng cao cả là gìn giữ và phát huy hiệu quả Kỳ quan Thiên nhiên này cho hôm nay và cho các thế hệ mai sau.

Câu chuyện về Vịnh Hạ Long sẽ mãi mãi là nguồn cảm hứng cho các nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ, nhà kinh tế và tất cả những người quan tâm khác ở cả Việt Nam và trên thế giới, chắc chắn sẽ còn có nhiều cuộc hội thảo khoa học về đề tài này. Song, như phần đầu bản Báo cáo đề dẫn này đã trình bày, Hội thảo Khoa học – Thực tiễn “Giá trị đa dạng tiêu biểu Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long” diễn ra trong một bối cảnh lịch sử đặc biệt, khi chúng ta đang tổ chức cuộc vận động bầu chọn Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long là Kỳ quan Thiên nhiên Thế giới. Với tinh thần đó, chúng tôi mong rằng, tại Hội thảo này, các vị đại biểu cần dành nhiều thời gian tập trung đi sâu phân tích, chứng minh một cách khoa học các giá trị đa dạng tiêu biểu của Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long. Chúng tôi hy vọng rằng, với các ý kiến và kết luận tại Hội thảo này sẽ là cơ sở rất quan trọng góp phần để Vịnh Hạ Long của chúng ta trở thành 1 trong 7 Kỳ quan Thiên nhiên Thế giới.

Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

Related Articles

Add Comment