Thứ năm, 17 Tháng 8 2017
Trang chủ Hội thảo - Đào tạo Hội thảo Hội thảo khoa học "Tam Đảo - Di sản Văn hóa và tiềm năng du lịch" - Báo cáo đề dẫn: Tam Đảo - Di sản Văn hóa và tiềm năng du lịch


Hội thảo khoa học "Tam Đảo - Di sản Văn hóa và tiềm năng du lịch" - Báo cáo đề dẫn: Tam Đảo - Di sản Văn hóa và tiềm năng du lịch PDF. In Email
Chủ nhật, 13 Tháng 6 2010 15:52
Hội thảo khoa học "Tam Đảo - Di sản Văn hóa và tiềm năng du lịch"
Báo cáo đề dẫn: Tam Đảo - Di sản Văn hóa và tiềm năng du lịch
Tất cả trang

 Báo cáo đề dẫn Hội thảo Khoa học:

TAM ĐẢO - DI SẢN VĂN HOÁ VÀ TIỀM NĂNG DU LỊCH

PGS.TS. Đỗ Văn Trụ
Phó Chủ tịch Thường trực,
Tổng Thư ký Hội Di sản Văn hóa Việt Nam


Kính thưa quý vị đại biểu!

Thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo, tôi xin trình bày Báo cáo đề dẫn nhan đề “Tam Đảo - Di sản văn hoá và tiềm năng du lịch”.

Hội thảo Khoa học “Tam Đảo - Di sản văn hoá và tiềm năng du lịch” do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và Hội Di sản Văn hoá Việt Nam phối hợp tổ chức, nhằm làm sáng tỏ các sự kiện lịch sử quan trọng diễn ra tại thị trấn Tam Đảo: Trận đánh đồn phát xít Nhật năm 1945, Sở Chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Chiến dịch Trần Hưng Đạo 1950-1951 và Những lần Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, làm việc tại Tam Đảo; tạo cơ sở cho việc lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích, xây dựng đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích; góp phần xây dựng tour du lịch “Hoài niệm chiến trường xưa” tại Vĩnh Phúc, gắn bảo tồn di tích với phát triển du lịch của Khu nghỉ mát Tam Đảo nói riêng và tỉnh Vĩnh Phúc nói chung.

 Ban Tổ chức đã nhận được 17 bài tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý và các nhân chứng lịch sử xung quanh các nội dung trên. Tuy có nhiều khó khăn về nguồn tư liệu, song có thể khẳng định rằng, các bài viết đã thể hiện sự công phu, nghiêm túc, tâm huyết của các tác giả trên tinh thần khách quan, khoa học về những vấn đề mà cuộc Hội thảo của chúng ta mong muốn và cũng đặt ra những vấn đề để sau Hội thảo này chúng ta cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu.
 Từ những ý kiến khá phong phú, đa dạng của các bài tham luận, Ban Tổ chức xin tóm lược một số nội dung chính như sau:  

1) Nghiên cứu các bài tham luận về sự kiện Trận đánh đồn phát xít Nhật tháng 7 - 1945, Ban Tổ chức nhận thấy, các tác giả đều có sự thống nhất cao về bối cảnh lịch sử, đơn vị trực tiếp chiến đấu, thời gian, địa điểm, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của trận đánh.

Một là, nhận rõ vị trí chiến lược quan trọng của Tam Đảo, sau đảo chính Pháp vào ngày 9-3-1945, phát xít Nhật đã thiết lập tại đây một đồn binh của chúng nhằm khống chế Khu giải phóng Việt Bắc và bảo vệ cho trung tâm Hà Nội.

Trước tình hình phát triển của cao trào kháng Nhật, ngày 12-3-1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp Hội nghị tại làng Đình Bảng (tỉnh Bắc Ninh), quyết định thành lập Uỷ ban Quân sự Cách mạng Bắc Kỳ, ra bản Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Tháng 4-1945, Tổng Chỉ huy Giải phóng quân Võ Nguyên Giáp đã trực tiếp chỉ thị cho Trung đội Giải phóng quân Phạm Hồng Thái do đồng chí Thạch Sơn làm Trung đội trưởng nhiệm vụ đánh đồn phát xít Nhật tại Khu nghỉ mát Tam Đảo để mở rộng Khu giải phóng.

Hai là, trận đánh diễn ra vào ngày 16-7-1945, ta đã tiêu diệt và bắt sống toàn bộ quân Nhật, thu nhiều chiến lợi phẩm, giải thoát hàng trăm tù nhân Việt Nam và người Pháp đang bị giam cầm tại đây.

Ba là, nhận định về nguyên nhân thắng lợi của trận đánh, các tác giả đều nêu rõ: đó là nhờ sự vận dụng đúng đắn đường lối, chủ trương kháng Nhật của Đảng; biết lợi dụng địa hình, địa vật của Khu nghỉ mát Tam Đảo; làm tốt công tác vận động quần chúng và công tác binh vận; tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm của Trung đội Giải phóng quân Phạm Hồng Thái.

 Bốn là, các bài tham luận đều khẳng định ý nghĩa lịch sử quan trọng của Trận đánh đồn phát xít Nhật. Với chiến thắng này, ta đã bảo vệ vững chắc Khu Giải phóng, phát huy ảnh hưởng chính trị to lớn đối với Đồng minh chống phát xít, củng cố vị thế của cách mạng Việt Nam, lôi kéo nhiều người Pháp ủng hộ Việt minh, góp phần vào thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945.

Qua nội dung các tham luận; tư liệu của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc; kết quả khảo sát thực địa và các nguồn tư liệu khác, chúng tôi nhận thấy, các tài liệu hiện vật về sự kiện này còn rất hạn chế, chỉ có một số rất ít đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Di tích đồn binh Nhật đang bị bỏ hoang, chưa được tiến hành nghiên cứu lập hồ sơ khoa học, chưa được xếp hạng, chưa có biện pháp bảo vệ và phát huy một cách phù hợp tương xứng với giá trị của sự kiện.

2) Từ các bài tham luận xung quanh sự kiện Chiến dịch Trần Hưng Đạo 1950-1951, đặc biệt là về Sở Chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Chiến dịch này tại Khu nghỉ mát Tam Đảo, Ban Tổ chức nhận thấy, các tác giả đều trình bày khá rõ và có sự thống nhất cao về bối cảnh lịch sử của Chiến dịch, về địa điểm Sở Chỉ huy Chiến dịch của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, về thời gian Đại tướng làm việc tại Sở Chỉ huy, về diễn biến, kết quả và  ý nghĩa lịch sử của Chiến dịch.

 Một là, sau Chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950, nhằm tiêu diệt sinh lực địch, phát triển chiến tranh du kích, phá kế hoạch củng cố của địch, giữ vững quyền chủ động trên chiến trường Bắc Bộ, bảo vệ vững chắc Chiến khu Việt Bắc, Trung ương Đảng chủ trương mở Chiến dịch Trần Hưng Đạo, tấn công quân Pháp ở vùng Trung Du và một số hướng khác. Ngày 30-11-1950, Trung ương Đảng ra quyết định thành lập Đảng ủy Mặt trận do Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng trực tiếp làm Bí thư và chỉ huy.

Hai là, Sở Chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được chuyển từ Đại Từ,  tỉnh Thái Nguyên đến khu nhà Toàn quyền Pháp ở Đông Dương, tại Khu nghỉ mát Tam Đảo từ ngày 25-12-1950. Đại tướng đã làm việc tại đây cho đến ngày 16-1-1951 suốt thời gian diễn ra Chiến dịch.
Ba là, thắng lợi của Chiến dịch Trần Hưng Đạo có ý nghĩa vô cùng quan trọng về thế và lực của nhân dân ta, tăng cường sức mạnh để chuyển cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ giai đoạn cầm cự sang giai đoạn tổng phản công.

Tuy nhiên, hiện nay di tích Sở Chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ còn lại nền móng là một phần ngôi dinh thự của viên Toàn quyền Pháp; các tài liệu, hiện vật gắn với di tích hầu như không còn gì. Di tích chưa được tiến hành nghiên cứu lập hồ sơ khoa học, chưa được xếp hạng, chưa có biện pháp bảo vệ và phát huy một cách phù hợp tương xứng với giá trị của sự kiện.

3) Từ các bài tham luận xung quanh những lần Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, làm việc tại Khu nghỉ mát Tam Đảo và qua các tư liệu có được, Ban Tổ chức rút ra một số nhận xét như sau:

Một là, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần lên thăm, làm việc tại Khu nghỉ mát Tam Đảo. Những lần Người đến Tam Đảo đều gắn liền với các sự kiện lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam.

Hai là, những lần đến Khu nghỉ mát Tam Đảo, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều ở một trong hai ngôi nhà gỗ, có kiến trúc như nhau, cách nhau khoảng 30m thuộc Khu giao tế. Thời kỳ trước chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, mỗi lần lên, Người ở và làm việc tại ngôi nhà gỗ số 2. Sau khi có Chiến tranh phá hoại, mỗi lần lên, Người ở và làm việc tại ngôi nhà gỗ số 1 gần hầm trú ẩn bằng bê tông do công binh ta xây dựng.

Ba là, có tham luận xác minh được 3 lần Chủ tịch Hồ Chí Minh lên Tam Đảo là vào các ngày 19-5-1955, ngày 14 - 15/7/1963 và ngày 27-7-1968;  đưa ra các chứng cứ về chương trình làm việc cụ thể, những người cùng đi với Người. Nhưng có tham luận lại cho rằng, do chưa đủ cơ sở khoa học tin cậy, nên mới xác minh được 2 lần Người lên Tam Đảo là vào ngày 19-5-1955 và ngày 15-7-1963.

Các sự kiện và di tích những lần Chủ tịch Hồ Chí Minh lên Tam Đảo có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhưng hiện nay 2 ngôi nhà gỗ này đều không còn, chỉ còn lại căn hầm trú ẩn bằng bê tông. Di tích hiện nay chưa được tiến hành nghiên cứu lập hồ sơ khoa học, chưa được xếp hạng, chưa có biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị một cách phù hợp tương xứng với giá trị của sự kiện. Có ý kiến cho rằng, cây ổi ở khu vực này, ở dưới có ghế bằng xi măng, hàng ngày Người thường ngồi để nói chuyện với mọi người, hiện nay vẫn còn; nhưng cũng có ý kiến nói rằng, đó là cây ổi mới trồng trong những năm gần đây.

Bên cạnh các tham luận về 3 sự kiện nêu trên, có tham luận đề cập tới hệ thống hầm chỉ huy của Bộ Chính trị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước tại Tam Đảo; về các di tích lịch sử khác ở Tam Đảo và Vĩnh Phúc đồng thời đề xuất các biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị các di tích cách mạng và kháng chiến như xây dựng tour du lịch “Hoài niệm chiến trường xưa”, vấn đề di tích và phát triển du lịch ở khu vực Tam Đảo…

4) Ban Tổ chức đã nhận được 7 bài tham luận về tiềm năng và định hướng phát triển du lịch Tam Đảo. Các tham luận đều khẳng định giá trị nhiều mặt của Khu nghỉ mát Tam Đảo nói riêng và Tam Đảo nói chung. Khu nghỉ mát Tam Đảo được người Pháp phát hiện vào năm 1904, được mệnh danh là “Đà Lạt xứ Bắc”, được nhìn nhận như “linh hồn” của du lịch Vĩnh Phúc và là điểm đến có vị trí quan trọng trong tuyến du lịch giữa Hà Nội và vùng phụ cận. Tam Đảo là một kho tàng quý giá về đa dạng sinh học, đặc biệt là các nguồn gien động vật và thực vật quý hiếm cần được bảo vệ. Tam Đảo còn có hệ thống hồ, đập, suối, thác nước, hang, động và núi cao với những thắng cảnh nổi tiếng. Nơi đây còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn.

Trong những năm qua, du lịch Tam Đảo đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, lượng khách, đặc biệt là khách quốc tế hàng năm tăng khá nhanh, từng bước khẳng định vị trí trong phát triển du lịch của Vĩnh Phúc.

Tuy nhiên, nhận định chung của các tham luận là, hiện trạng phát triển du lịch ở Tam Đảo chưa tương xứng với vị trí và tiềm năng của khu vực này; sản phẩm du lịch còn nghèo nàn, thiếu hấp dẫn. Việc quảng bá các hoạt động du lịch còn ít hiệu quả. Lực lượng những người làm du lịch phần lớn chưa qua đào tạo cơ bản, hệ thống khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí còn đơn điệu, thiếu tính đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế…

Từ đó, các tham luận đã nêu ra nhiều giải pháp và kiến nghị nhằm phát huy tiềm năng du lịch của Tam Đảo trong thời gian tới. Đặc biệt là: nhận thức về phát triển du lịch bền vững, về sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động phát triển du lịch, về cạnh tranh trong phát triển du lịch, về vấn đề quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển du lịch ở khu vực Tam Đảo…

 Kính thưa quý vị đại biểu!

Từ nội dung của các tham luận và nhận thức của mình, chúng tôi xin trình bày một số suy nghĩ bước đầu để Hội thảo của chúng ta cùng trao đổi:

Một là, giá trị của Khu nghỉ mát Tam Đảo càng được nhân lên khi chúng ta biết gắn kết hài hoà giữa bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá có ở nơi đây với phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển du lịch nói riêng của địa phương. Do vậy, cần đặc biệt quan tâm đến công tác sưu tầm các tài liệu, hiện vật gắn với các di tích và sự kiện lịch sử; tiến hành nghiên cứu, xác minh; tư liệu hoá, lập hồ sơ khoa học cho các di tích, làm rõ những vấn đề mà đến nay vẫn chưa có đủ cơ sở khoa học để kết luận và còn có những ý kiến khác nhau. Trên cơ sở đó tiến tới đề nghị xếp hạng di tích và có biện pháp bảo vệ, phát huy giá trị di tích với các hình thức phù hợp.

Đây là một công việc khoa học công phu, tỉ mỉ, có nhiều khó khăn đòi hỏi phải đầu tư thời gian, công sức, trí tuệ, kinh phí và sự quan tâm của lãnh đạo. Song điều đó vẫn có khả năng thực hiện được; vì rằng nhiều người trực tiếp tham gia hoặc chứng kiến các sự kiện nói trên vẫn còn sống, vẫn còn các hình ảnh để tiến hành đối chiếu, so sánh. Công việc này cần tiến hành khẩn trương, càng sớm càng tốt do yêu cầu của công tác bảo vệ di tích và tranh thủ hiểu biết của các nhân chứng lịch sử trong khi tuổi tác của các vị đó ngày càng cao; sức khoẻ và trí nhớ ngày càng có hạn.

Để có tầm nhìn xa, có cơ sở pháp lý và khoa học, đề nghị sớm cho triển khai xây dựng “Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích cách mạng và kháng chiến ở thị trấn Tam Đảo gắn với phát triển du lịch của địa phương”.

Hai là, để Khu nghỉ mát Tam Đảo nói riêng và Tam Đảo nói chung phát huy toàn diện được lợi thế của mình, xứng đáng là “linh hồn” của du lịch Vĩnh Phúc - một trong tám tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, một trong các tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của cả nước, đang phấn đấu thực hiện mục tiêu “đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh”; tỉnh cần nghiên cứu đầu tư và phát triển toàn diện thị trấn Tam Đảo và huyện Tam Đảo, xây dựng các loại hình du lịch đa dạng: du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tín ngưỡng tâm linh, du lịch hoài niệm gắn kết với bảo vệ di sản văn hoá và cảnh quan môi trường sinh thái.

Với những nội dung, suy nghĩ và mong muốn như đã trình bày trên đây, Ban Tổ chức xin chúc Hội thảo Khoa học “Tam Đảo - Di sản văn hoá và tiềm năng du lịch” của chúng ta thực sự hữu ích, thiết thực và hiệu quả.

Xin trân trọng cám ơn!
 

 

 

  
quanho_125x125 disan_hanoi

Hỗ trợ tài chính hội

  • Lợi ích của nhà tài trợ
  • Các Dự án cần hỗ trợ
  • Mẫu đăng ký tài trợ
  • Các nhà tài trợ

Để trở thành Hội viên

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.