Hội thảo khoa học: Tính liên nghành trong bảo tồn di tích

Chuyên mục: Hội thảo 76 0

Ngày 20-01-2010, Viện Bảo tồn di tích đã tổ chức Hội thảo khoa học “Tính liên ngành trong Bảo tồn di tích”. Với mục đích xác định tính liên ngành và tầm quan trọng của nghiên cứu liên ngành trong bảo tồn di tích; đồng thời đánh giá thực trạng và đề xuất một số định hướng và giải pháp về tổ chức nghiên cứu và phối hợp liên ngành trong hoạt động bảo tồn di tích, hội thảo khoa học đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các học giả, các nhà nghiên cứu từ các chuyên ngành khác nhau.

Với 27 bản tham luận, hội thảo tập trung vào các nội dung chính: Cách tiếp cận liên ngành trong hoạt động bảo tồn di tích; Mối quan hệ hữu cơ giữa bảo tồn di tích với các lĩnh vực liên quan: lịch sử, khảo cổ, kiến trúc, mỹ thuật, văn hóa truyền thống… Đánh giá thực trạng nghiên cứu và sự phối hợp liên ngành trong hoạt động bảo tồn di tích. Định hướng và giải pháp tổ chức nghiên cứu và phối hợp liên ngành trong hoạt động bảo tồn di tích nhằm nâng cao chất lượng bảo tồn, trùng tu di tích.

Theo cách tiếp cận riêng của từng chuyên ngành, các nhà nghiên cứu đã nhìn nhận vấn đề bảo tồn di tích dưới các góc độ khác nhau. Hội thảo kết thúc với ý kiến đồng thuận của các đại biểu trong việc khẳng định tầm quan trọng của nghiên cứu đa ngành và phối hợp liên ngành trong bảo tồn di tích. Đồng thời, các đại biểu cũng đưa ra ý kiến cần đào tạo nguồn nhân lực và hoàn thiện cơ cấu tổ chức cũng như đưa ra quy chuẩn về bảo tồn di tích

P.V

Related Articles

Add Comment