HoiDiSan.vn | Hội Di sản Văn hóa Việt Nam & Tạp chí Thế giới Di sản HoiDiSan.vn | Hội Di sản Văn hóa Việt Nam & Tạp chí Thế giới Di sản

HoiDiSan.vn | Hội Di sản Văn hóa Việt Nam & Tạp chí Thế giới Di sản HoiDiSan.vn | Hội Di sản Văn hóa Việt Nam & Tạp chí Thế giới Di sản

HoiDiSan.vn | Hội Di sản Văn hóa Việt Nam & Tạp chí Thế giới Di sản HoiDiSan.vn | Hội Di sản Văn hóa Việt Nam & Tạp chí Thế giới Di sản

HoiDiSan.vn | Hội Di sản Văn hóa Việt Nam & Tạp chí Thế giới Di sản HoiDiSan.vn | Hội Di sản Văn hóa Việt Nam & Tạp chí Thế giới Di sản

Hội Di sản Văn hóa

Developed by JoomVision.com
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterTruy cập trong ngày:24
mod_vvisit_counterTổng số lượt truy cập:10023
Hiện có: 6 khách online
Thứ năm, 24 / 04 / 2014


BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HOÁ TRÊN QUÊ HƯƠNG ĐẤT TỔ

PDF.InEmail

Ngày 23-11-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 65 về bảo tồn cổ tích Việt Nam. Thực hiện Quyết định số 36/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 2 năm 2005, Thủ tướng Chính phủ  lấy ngày 23 tháng 11 hàng năm là “Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam”. Đây là sự kiện văn hoá quan trọng khẳng định vị trí và vai trò to lớn của di sản văn hoá dân tộc, phát huy truyền thống và tinh thần dân tộc, ý thức trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam. Hoạt động này nhằm động viên, cổ vũ các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, đồng thời  thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; “Ăn quả nhớ người trồng cây” hướng về nguồn cội, tôn vinh truyền thống văn hóa của các thế hệ cha ông đi trước trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc trong lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Phú Thọ là vùng Đất Tổ- Đất phát tích của dân tộc Việt Nam, hiện còn bảo tồn nhiều di sản văn hoá vật thể và phi vật thể trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước từ thời đại các Vua Hùng đến thời đại Hồ Chí Minh.
Để đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh. Đội ngũ những người làm công tác sưu tầm, nghiên cứu di sản văn hoá, những người có nhiều tâm huyết và đóng góp trong công tác sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá; lập căn cứ khoa học cho các hoạt động quản lý di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả; đồng thời giúp cho nhân dân các địa phương của Phú Thọ thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của địa phương để góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, thiết thực góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
Trong tâm thức của người Việt, Phú Thọ là miền đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Nơi đây còn lưu giữ nhiều di sản văn hóa vô giá chứng minh cho sự hình thành quốc gia, gắn với sự phát triển giống nòi Lạc- Hồng. Nơi khởi nguồn của truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Chính vì vậy, thực hiện công tác sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến và truyền dạy vốn di sản văn hóa trên quê hương Đất Tổ Phú Thọ là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết nhằm bảo tồn và phát huy giá trị tinh thần vô cùng quý giá của tỉnh Phú Thọ trong đời sống của toàn thể cộng đồng, từ đó nâng cao hơn nữa ý thức và trách nhiệm của toàn dân trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá của cha ông để lại trên địa bàn tỉnh.

 

1_vinhdanh2398-450

Hát Xoan Phú Thọ - Ảnh: TL

Tỉnh Phú Thọ có 34 dân tộc cùng sinh sống với tiềm năng di sản văn hoá vật thể và phi vật thể vô cùng đa dạng và phong phú. Đó là các di sản văn hoá vật thể như di tích lịch sử văn hóa kiến trúc tín ngưỡng, tôn giáo như Đình, chùa, đền, miếu... Các di tích: khảo cổ, di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng kháng chiến và di tích lưu niệm danh nhân trên địa bàn toàn tỉnh. Đó là các di sản văn hoá phi vật thể như: Tiếng nói, chữ viết là phong tục, tập quán đã trở thành “Thuần phong, mỹ tục”, giá trị thẩm mỹ thông qua các lễ hội truyền thống, văn nghệ dân gian, văn hoá ẩm thực, tri thức dân gian...của các dân tộc. Trong những năm qua, xu thế của hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hoá ngày càng phát triển với hình thức xã hội hoá cả về chiều sâu và diện rộng. Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã đang và tiếp tục quan tâm chỉ đạo và đầu tư cho các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị của di sản cùng với sự quan tâm, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Mặc dù vậy, công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hoá của Phú Thọ chưa xứng với tiềm năng với nhiều giá trị văn hóa dân gian đặc sắc. Do đó, chưa tạo ra được các điểm nhấn về hoạt động bảo tồn và phát huy di sản để khai thác các giá trị di sản văn hoá độc đáo ấy.
Trong các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu trên quê hương Đất Tổ, thì hát Xoan Phú Thọ đã chính thức được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp vào ngày 24-11-2011. Đây là niềm vinh dự và tự hào của tỉnh Phú Thọ nói riêng và của đất nước Việt Nam nói chung. Đây là kết quả của quá trình bảo tồn, lưu giữ và phát huy di sản văn hoá của tỉnh Phú Thọ đồng thời khẳng định ý thức giữ gìn truyền thống và tinh thần đoàn kết của các tầng lớp quần chúng nhân dân bảo vệ để trao truyền cho các thế hệ mai sau. Hy vọng rằng, trong tương lai không xa, hồ sơ “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” sẽ được UNESCO công nhận là Di sản VHPVT đại diện của nhân loại.
Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đã khẳng định: Văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho phát triển kinh tế, xã hội... Trong đó, di sản văn hóa chính là nguồn tài nguyên quý giá cho sự phát triển văn hóa. Vì vậy, nhiệm vụ trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác quản lý di sản văn hoá theo đường lối của Đảng để vừa bảo tồn được văn hóa truyền thống, vừa khai thác giá trị phục vụ phát triển kinh tế địa phương, vừa đảm bảo được sự phát triển bền vững lâu dài của các mục tiêu chung về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đòi hỏi phải có sự phối hợp, chung sức không chỉ của các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, mà còn cần sự chung sức chung lòng của toàn thể quần chúng nhân dân Đất Tổ Phú Thọ vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hà Kế San

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Tin đưa ngày

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Tạp chí Thế giới Di sản

Bia-Tet

dantochoc
bt_hochiminh
Trang chủ DSVH Việt Nam Di sản phi vật thể BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HOÁ TRÊN QUÊ HƯƠNG ĐẤT TỔ
Về Đầu Trang