Categories
Di sản Việt

Việt Nam sẽ sớm hồi hương “Hoàng đế Chi Bảo” bằng vàng

Đàm phán thành công, Việt Nam đã sớm hồi hương “Hoàng đế Chi Bảo” vàng.


Theo thông tin mới nhận được vào ngày 14 tháng 11, phái đoàn liên ngành do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì đã đàm phán thành công và đạt được sự đoàn kết với công ty đấu giá Millon, Pháp trong việc chuyển nhượng. Gold nhấn “Hoàng đế Chi Bao” cho phía Việt Nam.


Do đó, cuộc đàm phán giữa hai bên về sự hồi hương của con dấu vàng “Hoàng đế Chi Bảo” đã thành công, theo tinh thần đồng ý và hiểu biết giữa hai bên và sự hợp tác thân thiện giữa hai nước Việt Nam và Cộng hòa Pháp , Đảm bảo các bước đúng trong lộ trình để thực hiện các cổ vật đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đệ trình lên Thủ tướng.


Ngay sau đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục nỗ lực với các bộ, chi nhánh, tổ chức và cá nhân liên quan đến việc điều phối với công ty đấu giá MILLON để thực hiện quá trình trở lại thủ tục. Vàng “Hoàng đế Chi Bao” trở về Việt Nam càng sớm càng tốt, đảm bảo luật pháp của hai nước.


Sự hồi hương đã được “Hoàng đế” vàng ép để trở về Việt Nam không chỉ để bổ sung và hoàn chỉnh các bộ sưu tập đồ cổ, kho báu, di sản văn hóa bị mất, “chảy máu” ở nước ngoài; khẳng định chính xác và điều kiện tiên quyết của đảng và nhà nước của chúng tôi về quan điểm bảo tồn, bảo tồn và thúc đẩy giá trị của di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân nhưng cũng cải thiện niềm tự hào quốc gia của thế hệ trẻ trong lĩnh vực quốc tế,

Đóng góp vào việc xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, thấm nhuần bản sắc dân tộc và đóng góp cho kho báu của di sản văn hóa thế giới. Đây cũng là một công việc rất có ý nghĩa để đảm bảo tính toàn vẹn của di sản văn hóa – một nội dung quan trọng mà UNESCO rất tập trung vào việc bảo tồn di sản văn hóa, đồng thời thể hiện vai trò của Việt Nam trong chủ nghĩa hiện thực. Hiện tại các cam kết quốc tế trong các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *